Одеський національний політехнічний університет Відділ технічних засобів навчання та комп'ютерних технологій
 • Українська версія
 • Русская версия
 • English version
Головна » Про відділ

Про відділ

Bilonenko

Білоненко Микола Іванович, начальник відділу, 

кандидат технічних наукстарший науковий співробітник

Адреса:
ТЗНКТ, 1, пр-т Шевченка,  65044, м. Одеса, Україна
Кабінет:
101, корп. НТБ
Телефон:
+38 048 705-85-74
Факс:

E-mail:Напрямки діяльності

       Діяльність відділу технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій (ВТЗНКТ) спрямована на:
    1.     побудову та розвиток єдиного інформаційного простору Університету, зокрема:

 • побудову інформаційних та інформаційно-обчислювальних систем Університету (систем організаційно-адміністративного керування, бухгалтерських систем, бібліотечних систем тощо);
 • побудову та розвиток корпоративної мережі ОНПУ;
 • розвиток обчислювальної бази Університету;
 • побудову та підтримку відповідних загально-університетських баз та банків даних, інформаційних сховищ тощо;
 • побудову та підтримку відповідних Web-сервісів та Web-інтерфейсів для інформаційних та інформаційно-обчислювальних систем Університету.

    2.     представництво ОНПУ у глобальній мережі Internet та національних мережах України, зокрема:

 • побудову та розвиток вузла Internet ОНПУ та Південного регіонального вузла Національної науково-навчальної мережі України (УРАН);
 • розповсюдження у Мережі рекламної, наукової та офіційної інформації про Університет;
 • побудову та підтримку Web-сервісів та Web-інтерфейсів ОНПУ, зокрема офіційного сайту Університету.

    3.    просування комп’ютерних розробок ОНПУ на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема:

 • представництво ОНПУ на міжнародних та національних комп’ютерних виставках;
 • організація виставок досягнень ОНПУ у галузі обчислювальної техніки та програмних систем;
 • організація тематичних семінарів.

   4.    впровадження новітніх комп’ютерних технологій до навчального та науково-дослідного процесів в ОНПУ, зокрема:

 • побудову та розвиток системи дистанційного навчання ОНПУ;
 • побудову, придбання та впровадження навчальних систем з дисциплін, що викладаються в Університеті.

   5.     забезпечення моніторингом відомих міжнародних і вітчизняних рейтингів ВНЗ,

   6.       збір та аналіз результатів діяльності університету на різних рівнях деталізації, зокрема:

 • аналіз відомих міжнародних і вітчизняних рейтингів ВНЗ для вироблення рекомендацій для цілеспрямованого розвитку підрозділів ОНПУ;
 • розробка методів рейтингового ранжування підрозділів університету з різних напрямів його діяльності (науково-технічної, науково-методичної і т.п.) з урахуванням різних рівнів деталізації;
 • розробка програмного забезпечення з ведення багаторівневої бази даних з вихідними даними рейтингу, в тому числі, представлених у вигляді електронних документів, а також для розрахунку і аналізу показників рейтингу;
 • розробка програмного забезпечення з вивантаження необхідних вихідних даних з бази даних існуючої системи ОНПУ;
 • розробка методичного забезпечення (Положення, інструкції), а також підготовка періодичних аналітичних звітів;
 • розробка програмного забезпечення Web-доступу до результатів рейтингу на різних рівнях діяльності університету.

    7.    науково-дослідну роботу, пов’язану з вказаними напрямками, зокрема:

 • виконання НДР по завданням ректорату, направлених на реалізацію концепції єдиного інформаційного простору університету;
 • виконання дослідницьких, аналітичних та науково-теоретичних робіт щодо побудови інформаційних та інформаційно-обчислювальних систем загально-університетського призначення;
 • виконання дослідницьких, аналітичних та науково-теоретичних робіт щодо побудови та розвитку корпоративної мережі та Internet-сервісів ОНПУ, у тому числі Web-сервісів та Web-інтерфейсів;
 • виконання дослідницьких, аналітичних та науково-теоретичних робіт щодо побудови та розвитку систем дистанційного навчання ОНПУ.
 • сприяння забезпеченню безпеки мережі та Internet-сервісів ОНПУ.

     8.    сприяння підготовці кваліфікованих фахівців із студентів відповідних спеціальностей ОНПУ, зокрема:

 • активізацію наукової творчості студентів;
 • апробацію випускних робіт магістрів Університету в галузі сучасних комп'ютерних інформаційних технологій.

       Структура ВТЗНКТ обумовлюється його задачами і містить наступні підрозділи, які орієнтовано на реалізацію вищевказаних напрямків діяльності:

-         лабораторія інформаційних технологій та баз даних (ЛІТБД);

-         лабораторія дистанційного навчання (ЛДН);

-         лабораторія мережевих технологій (ЛМТ);

-         лабораторія інформаційних систем (ЛІС);

-         лабораторія Веб-ресурсів (ЛВР);

-         лабораторія R-НАВІГАТОР.


Новини

16 січня 2018

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

День відкритих дверей проводиться щотижня по четвергам з 13.30 до 15.00.

4 вересня 2015

І Міжнародна науково-практична конференція

«Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)

28 травня 2015

Нова редакція статуту ОНПУ

Нова редакція статуту Одеського національного політехнічного університету

26 грудня 2014

До уваги абітурієнтів !!!

Адміністрація Одеського національного університету доводить до відома:

26 червня 2014

Науково-технічний журнал

"Електротехнічні та комп'ютерні системи" оголошений релізом ...

всі новини